BEHÅLL ÅHÖRARENS INTRESSE

Företagsanpassad presentationsteknik.

BEHÅLL ÅHÖRARENS INTRESSE

Företagsanpassad presentationsteknik.

Vill du att dina ledare och medarbetare utvecklas till den talare man själv vill lyssna till?

Vi lär ut konsten att hålla relevanta presentationer och utgår alltid ifrån värdet för åhöraren. För att verkligen nå igenom krävs mer än manus och PowerPoint. Hos oss får du handfasta verktyg och beprövade strategier. Som att skapa starka känslomässiga kopplingar och hålla åhörarna engagerade hela vägen.

 

KONTAKTA OSS OM DU VILL VETA MERK

 

Kursens tre block:

 

Block 1: Förberedelse och självförtroende
Du lär dig knepen för att känna dig trygg och utstråla självsäkerhet när du för fram ditt budskap.

 

 

Block 2: Budskap och struktur.
Du får öva på 7-stegsmodellen. Den hjälper dig att först skapa och därefter leverera ett budskap som motiverar, engagerar och driver åhörarna till handling.

 

 

Block 3: Träning och återkoppling.
I en trygg miljö får du framföra och utveckla din presentation med hjälp av konstruktiv återkoppling.

 

Utbildningsmål:

Efter kursen är du startklar. Du har med dig en presentation och vet hur du bäst framför den. Du har också tillgång till en enkel strukturmall och konkreta verktyg för att skapa begripliga, inspirerande och minnesvärda presentationer i framtiden. Tiden ni spenderat tillsammans får er att växa som individer och som grupp.

Målgrupp:

Kursen passar er som:

 • Säljer, utbildar eller presenterar idéer för grupper, internt, externt, fysiskt och online.
 • Vill förmedla viktiga budskap på ett begripligt och inspirerande sätt.
 • Pitchar i grupp och vill öka självförtroendet när ni möter lyssnarna.
 • Vill framstå som närvarande, trovärdig och personlig som talare.

Kursen anpassas för att möta era specifika behov och utmaningar.

Lite av innehållet:

 • Vikten av hur kropp, tanke och känsla behöver samarbeta för att nå fram med ditt budskap.
 • Varför ett ”Givers Mindset”, din vilja att ge värde till dina lyssnare är ditt viktigaste verktyg både för att nå̊ fram med budskapet och ta bort nervositet.
 • Ge rätt regi till dig själv för att skapa större trygghet och mer närvaro i mötet.
 • Du lär dig att ta fram ditt centrala budskap anpassat efter syfte och målgrupp.
 • Hur gör de allra bästa talarna? Bygg din presentation utifrån 7- stegsmodellen från ted.com som får lyssnaren att engageras och vilja lyssna hela vägen.
 • Du lär dig ta fram en inledning som fångar och väcker nyfikenhet.
 • Hur du hittar din relevanta story och framför den så rätt känsla kan kopplas ihop med budskapet.
 • Enkelt, begripligt och repeterbart. Addera tydligheten och använd ett språk som alla i rummet kommer förstå och har lättare att knyta an till.
 • Lär dig framföra utifrån ett stolpmanus så att du kan prioritera kontakten med åhörarna.
 • Upplev hur ditt talspråk, tillskillnad mot ditt skriftspråk påverkar ditt naturliga berättande, blick, gester och dynamiken.
 • Du får träna på en avslutning som får åhörarna att vilja agera på ditt budskap.

För mer information kontakta: lovisa@greatcourse.se